10 Eylül 2008 Çarşamba

dergâh 223 | eylül '08


Dergi Sedat Turan’ın “Savaş Sözleri” başlıklı şiiriyle başlıyor. Şiir, Ağustos ayı içinde hayatını kaybeden Filistinli şair Mahmut Derviş’e ithaf edilmiş. Diğer şairler ise Nurettin Durman, Erkan Kara, Ümit Aktaş, Nadir Aşçı, Rıdvan Sözener, Ercan Yılmaz ve Nesrin Aydın.

Abdullah Harmancı ve Handan Yıldız Eylül ayının hikâyecileri...

Harmancı’nın “Kitaplar ve Çiçekler” başlıklı hikâyesi, olgunluk dönemine giren bir edebiyatçıyı müjdeliyor.
Funda Özsoy Erdoğan, Mustafa Akar ve Zeynep Serhan Koşal ‘derkenar’ sütunlarında yer alan isimler. Erdoğan, Sibel Eraslan’ın geçtiğimiz günlerde Dergâh Yayınları’ndan çıkan Parçası Benden isimli hikâye kitabına değiniyor. Akar ise Alaattin Karaca (İkinci Yeni Poetikası, Hece, 2005) ve Yakup Altıyaprak’ın (İkinci Yeni ve Türk Şiirinde Modernizm, Ebabil, 2008) İkinci Yeni hakkındaki kitaplarından yola çıkarak, bu hareketle ilgili görüşlerini ortaya koyuyor.

Hikâye sanatıyla ilgili yazılarına devam eden Kâmil Yıldız, bu sayıda “öyküde muhayyile” konusunu açıyor. Hemen peşinden de Furkan Çalışkan’ın “Modern Şiirin Kodları” üst başlıklı yazısı geliyor. Çalışkan, Edip Cansever’in “Meduza” şiirinden yola çıkarak, “modern şiirde özne” meselesine eğiliyor.
‘Orta Sayfa Sohbeti’nin bu ayki konusu, Vakıfların ihya ettiği Osmanlı eserleri... Konuyla ilgili olarak, Vakıflar Genel Müdür Yardımcılığının yanı sıra İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini de yürüten Sayın Ahmet Tanyolaç ile önemli bir söyleşi gerçekleştirilmiş. Ramazan ayına denk gelen bu söyleşi, Türkiye’de güzel işlerin de yapıldığına işaret ediyor.

Prof. Dr. İsmail Kara, Dergâh Yayınları’ndan çıkan “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm” adlı eseriyle dikkatleri üzerine çekti. Mehmet Zahit Tiryaki, bu kitabı ele alan derinlikli ve geniş oylumlu bir yazıyla, Dergâh dergisine katkı sağlayan isimlerden...

Arzu Güldöşüren ise dil çalışmaları ile tanınan Besim Atalay’ın hayat hikâyesini “kendi ifadeleriyle” aktarıyor. Her açıdan ibretle okunacak bu metin, dipnotlar ile zenginleştirmiş.

Hiç yorum yok: